Smart OR » Digitalizace operačních sálů

Digitalizace operačních sálů

 

Existují tři základní systémy navržené tak, aby vyhověly veškerým individuálním požadavkům:
 
SMART OR ROUTE je jednoduché PC řešení, které umožňuje směřovat videosignály z různých zdrojů (stropní kamera, kamera v operačním světle, endoskopická věž atd.)  k zobrazení na různých zařízeních (monitory, projektory).
ROUTE řešení je velmi výhodné v situacích, kdy není vyžadováno síťové  propojení.
 
SMART OR LOCAL SUITE nabízí praktický úvod do profesionální digitalizované dokumentace. Až čtyři uživatelé (SMART OR CLIENT) mohou využívat síťové napojení k přístupu na dostupné informační toky z OS, a dokonce je místně nahrávat.
Není třeba  zdůrazňovat, že zařízení LOCAL SUITE rovněž poskytuje veškeré možnosti routingu videosignálů.
 
SMART OR NETWORK SUITE dokáže řídit množství přednastavených scénářů a to i pro více OS. Tolik SMART OR CLIENT, kolik je požadováno, může přistupovat a sdílet všechny videosignály z OS. Pomocí SMART OR CLIENT lze otevřít a zpracovávat všechen dostupný archivovaný materiál na IP síti.
Pro jednodušší práci a ochranu dat je vhodné síťovou verzi  SUITE  pro archivaci videosignálů umístit na specializovaný server. Řešení NETWORK SUITE samozřejmě umožňuje všechny možnosti routingu videosignálů.

 

 
Ukázka z OS - Vítkovická nemocnice Ostrava
 
1. OPERION 55 UHD provedení BR (s rámečkem)
2. monitor CLINIO 324
3. PC CLINIO 222
4. SMAR OR -komplexní řešení videoroutingu a nahrávání na OS
 


Produkty

thumb Řešení videomanagmentu na OS Obj. kód Rozměry (mm)

Protože každé řešení je vždy individuální, kontaktujte naše specialisty, kteří pro Vás navrhnou optimální řešení.