Vozík pro zajištění přenosů z operačních sálů do výukových místností v nemocnici.

thumb

Pro zajištění přenosů v rámci nemocnice z operačních sálů do výukových místností je možno s výhodou použít řešení německé firky REIN MEDICAL.

 

 
Jedná se o mobilní variantu řešení SMART OR LOCAL SUIT avšak bez možnosti routingu signálů na OS.
 
Vozík je vybaven PC all-in-one CLINIO se steramovací kartou, video routerem EYE-Q matrix,
klávesnicí MEDIGENIC a samozřejmě i reproduktory a náhradním bateriovým zdrojem.
 
Obsluha vozíku je velmi jednoduchá.
 
Je třeba vozík pouze připojit na nemocniční IP síť, do příslušné zásuvky zastrčit konektor kabelu z endoskopu,
kamery v operačním světle, mikroskopu nebo jiné modality a přenos může začít.
 
Součastně se přenáší obousměrně i zvuk.
Samozřejmostí je i možnost nahrávání a pořizování fotografií z probíhající operace.
 
Na počítači ve výukové místnosti ( konferenční místnosti, kanceláři ) musí být pouze nainstalován
KLIENT – ovládací program pro SMART OR. Na toto PC se pak připojí TV nebo projektor ve FULL HD kvalitě.
 
V jeden okamžik mohou být připojeni až 3 KLIENTi v rámci IP/TCP4 sítě.
 
Pro přenos je možno použít stávající metalickou 1Gb nemocniční IP síť.